אגודת הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים הארצית פועלת במגמה לייצג נאמנה את כלל הסטודנטים בישראל ובכך להעצים את מעמד הסטודנט הישראלי.

באילו דרכים פועלת התאחדות הסטודנטים הארצית?

התאחדות הסטודנטים הארצית בישראל קשובה וזמינה לציבור הסטודנטים בכל עת.התאחדות הסטודנטים בישראל פועלת למימוש יוזמות הסטודנטים, ומעודדת אותם לפעול, להשתלב, להוביל בחברה, לעצב ולהשפיע על מדינת ישראל, ולהגביר את הסולידאריות החברתית בישראל.
התאחדות הסטודנטים בישראל בשבילכם, איתכם ולמענכם , פועלת באופן תמידי במגמה להשפיע על סדר היום הציבורי בכל הנושאים, ובייחוד בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה.
התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל להידוק הקשר עם ארגונים בארץ ובחו"ל, ותשאף להוות דוגמא ומופת להתנהלות ציבורית, באמצעות התנהלותה באופן דמוקרטי והקפדה על המנהל התקין.
התאחדות הסטודנטים פועלת לשמר וליישם חוקים ואמנות, חוק זכויות הסטודנט, יישום חוק זכויות הסטודנטים, חופש הביטוי וחופש ההתארגנות, זכויות סטודנטים במדינות בעולם, נגישות להשכלה על תיכונית עבור אנשים עם מוגבלויות שאינן פיזיות, הכרה באבחוני לקויות למידה במוסדות להשכלה על תיכונית בישראל, חוק שירות המילואים ועוד.

רשימת אגודות הסטודנטים בארץ :
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת תל אביב
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
אגודת הסטודנטים המרכז הבינתחומי הרצליה
אגודת הסטודנטים המכללה להוראת טכנולוגיה
אגודת הסטודנטים של המכון האקדמי- הטכנולוגי חולון
אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית למשפטים
אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית עמק יזרעאל
אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית תל- אביב יפו
אגודת הסטודנטים של מכללת בית ברל
פורטל אגודת הסטודנטים בטכניון
אגודת הסטודנטים של אורט בראודה
אגודת הסטודנטים במכון וינגייט
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בר אילן
אגודת הסטודנטים לרפואה בירושלים
אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית ספיר
אגודת הסטודנטים במכללת עמק הירדן
אגודת הסטודנטים במכללת שערי משפט
אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית
אגודת הסטודנטים רופין
אגודת הסטודנטים המכללה למינהל
אגודת הסטודנטים שנקר
אגודת הסטודנטים מכללת רעננה
אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית נתניה
אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית לחינוך אורנים
אגודת הסטודנטים המכללה לחינוך ע"ש קיי
אגודת הסטודנטים במכללת אורט הרמלין בנתניה
אגודת הסטודנטים במכללת רמת גן
אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית להנדסה ירושליםבניית אתרים Pgn.co.il Copyright © 2009 www.yanshuf-limudim.co.il All rights reserved