לקויי למידה ומבחן פסיכומטרי

הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, המשמש את מוסדות הלימוד לשם מיון מועמדיהם לחוגים שונים. להלן יוצגו שאלות ותשובות בנושאים הקשורים לבחינה הפסיכומטרית ללקויי למידה.

1. מהי הבחינה הפסיכומטרית?
הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, המשמש את מוסדות הלימוד לשם מיון מועמדיהם לחוגים שונים. הבחינה מאפשרת לדרג את כל המועמדים על סולם הערכה אחיד, ובהשוואה לאמצעי מיון אחרים היא מושפעת פחות מהרקע השונה של כל אחד מהם, או ממשתנים סובייקטיביים אחרים.


הבחינה הפסיכומטרית אינה כלי מיון מושלם: אמנם לרוב היא מנבאת היטב הצלחה בלימודים, אולם ייתכן מיעוט של מקרים שבהם מועמדים עשויים להצליח בלימודיהם למרות הישגים נמוכים בבחינה, ולהפך. כמו כן, הבחינה אינה מודדת במישרין גורמים כגון מוטיבציה, יצירתיות או התמדה, שיכולים בהחלט להיות קשורים להצלחה בלימודים.הבחינה מורכבת משלושה תחומים: מילולי, כמותי אנגלית.


אורך הבחינה הוא 3 שעות ו-20 דקות, לא ניתנת הפסקה במהלך הבחינה, יש לפתור בזמן זה 8 פרקים המכילים כ-220 שאלות. הציון לבחינה נע בין 200-800. חשוב לציין כי זו בחינה יחסית, נסביר זאת באמצעות דוגמא: נאמר שאנו ניגשים לבחינה שערכה מורתנו החביבה בבית הספר, הבחינה היא בת 10 שאלות והמורה החליטה שכל תשובה נכונה מזכה ב-10 נקודות, כלומר הציון הגבוה ביותר הוא 100. נניח שיש 20 תלמידים בכיתה והתלמיד המוצלח ביותר ענה על 7 שאלות נכונה, כלומר ציונו לפי שיטת מורתנו החביבה הוא 70, אבל לפי שיטת פסיכומטרי מאחר והוא התלמיד המוצלח ביותר הוא יקבל את הציון המלא כלומר 100 וזאת מאחר והוא ענה על המספר הרב ביותר של שאלות נכונה. כלומר על מנת להצליח בבחינה עלינו לצבור מספר גדול יותר של תשובות נכונות בהשוואה לשאר הנבחנים. כלומר, עלינו להשיג יתרון ביחס לנבחן אחר. 


--------------------------------------------------------------------------------
2. מהן ההתאמות בפסיכומטרי ללקויי למידה?


ישנן מספר התאמות בבחינה היכולות להינתן ביחד או לחוד, ההקלות שייתכנו: מחשבון בעל ארבע פעולות בסיסיות [כפל/חילוק/חיבור/חיסור], הקראה באנגלית, בחינת פסיכומטרי על מחשב [מפע'מ].  


--------------------------------------------------------------------------------
3. מהי בחינת המפע"ם?
בחינת מפע'ם היא בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים המועברת באמצעות מחשב: השאלות מוצגות על גבי צג מחשב, וסימון התשובות נעשה על ידי הקלדת התשובה על לוח המקשים הצמוד למחשב. לא נדרשים ידע או ניסיון קודם בשימוש במחשב. הבחינה כוללת שלושה פרקים [מילולי, כמותי ואנגלית] ואורכת כשלוש שעות וחצי. הקצבת הזמן היא לכל שאלה בנפרד [ולא לפרק שלם].


הזמן המוקצב לשאלה הוא לפחות כפול מן הזמן הממוצע המוקצב לשאלה במתכונת הבחינה הפסיכומטרית הרגילה, ולפיכך בחינת מפע'ם נערכת במסגרת זמן נינוחה יותר. 


--------------------------------------------------------------------------------
4. איך אדע אם אני בעל לקות למידה ?


'ליקויי למידה' הם קשיים משמעותיים בביצוע מטלות קוגניטיביות, תפיסתיות ומוטוריות ספציפיות. הקשיים הינם ביחס לקלות בה הפרט מבצע מטלות אחרות וביחס לניסיונותיו לשפר את ביצועיו במטלות אלו. הקשיים הם בלתי צפויים גם מכיוון שרכישה של מיומנויות אלו איננה דורשת כישורים גבוהים או מיוחדים ומרבית האוכלוסייה לא מתקשה ברכישתם במאמץ קל יחסית.


על פי הגדרה זו, קושי בלתי צפוי בתחום הקריאה/ הכתיבה/ הקשב ועוד, מהווה לקות למידה במידה ובתחומים אחרים, הפרט מגלה יכולות טובות יותר באופן משמעותי, ובמידה וניסיונותיו לשפר את ביצועיו בתחומים אלו אינם צולחים. ההנחה היא כי הליקוי נובע מבעיה עצבית-תורשתית.


--------------------------------------------------------------------------------
5. מהם האבחונים?


היכן אוכל לקבל אבחון על היותי לקויי למידה?


ישנם מספר סוגי אבחונים:
אבחון דידקטי – אבחון המתמקד בבדיקת מיומנויות קריאה, כתיבה, חשבון, תפיסה מרחבית. משמש לצורך איתור לקות למידה ולצורך מתן התאמות במבחנים ברמה 1 ו-2 על-פי חוזר מנכ'ל משרד החינוך. בתום האבחון ניתן משוב אישי.


אבחון פסיכו-דידקטי - אבחון מקיף הכולל בנוסף לחלקים הדידקטיים גם מבחני אינטליגנציה, מבחני אישיות והיבטים רגשיים. משמש לצורך איתור לקות למידה ולאבחון היבטים פסיכולוגיים של ההפרעה. מתאים למתן התאמות במבחני הבגרות בכל הרמות [כולל מבחנים בע'פ] על פי חוזר מנכ'ל משרד החינוך. בתום האבחון ניתן משוב אישי.


אבחון לצורך התאמות בפסיכומטרי - אבחון מקיף הכולל בדיקת מיומנויות ספציפיות הנדרשות עפ'י המרכז הארצי לבחינות, מילוי טפסים מיוחדים ומתן משוב אישי.


אבחון לצורך טיפול - אבחון המיועד ללקויי למידה שכבר עברו אבחון דידקטי ומעוניינים להתחיל בסדרת פגישות טיפוליות. האבחון כולל מבחני אישיות, מבחנים פסיכולוגיים השלכתיים שונים ומשמש בסיס להתערבות הטיפולית.
את האבחונים תוכלו לעשות במכונים ואצל פסיכולוגים שונים אותם ניתן למצוא בקלות באינטרנט.


--------------------------------------------------------------------------------
6. כיצד להתכונן לבחינה הפסיכומטרית?
נתחיל ונאמר שכדאי מאד לקבל הכנה לבחינה הפסיכומטרית מאחר וזו בחינה יחסית. כלומר, עלינו לצבור יתרון על פני הנבחן האחר. זו עובדה סטטיסטית מוכחת בארץ ובעולם כי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית משפרת משמעותית את הציון ובייחוד לאור תנאי הקבלה למוסדות ההשכלה השונים המצריכים ציונים גבוהים לקבלה.


כדי להתכונן היטב לבחינה עלינו להכיר דרכים להתמודד עם קשיי הבחינה השונים שהעיקריים שבהם הם לחץ הזמן ויכולת הריכוז לאורך זמן, כדי לעשות זאת אנו זקוקים להכנה שיטתית בעלת מסגרת המתאימה לנו המלמדת את טכניקות הפתרון המהירות והיעילות ביותר לשאלות השונות והיוצרת הכנה הדרגתית לאורך זמן קצוב עד למועד הבחינה.מסגרת זו היא קורס ההכנה לבחינה הפסיכומטרית המקנה טכניקות פתרון שלא ניתן לרכוש אותם במהלך לימודי בית הספר מאחר שהן אינן נלמדות שם.


--------------------------------------------------------------------------------
7. מהם מועדי הבחינה?


יש להבדיל בין מועדי בחינת המפע'מ [ללקויי למידה] לבין מועדי הבחינה הרגילה. בחינת המפע'מ: דצמבר, יולי, אפריל. בחינה רגילה: פברואר, אפריל, יולי, אוקטובר, דצמבר. את הבחינה ניתן לבצע שוב ללא הגבלה על מספר הפעמים אך מותר לגשת בהפרש של לפחות 4 חודשים בין בחינה לבחינה [כלומר ניתן לגשת מועד כן מועד לא]. הציון הגבוה ביותר מבין הבחינות הוא התקף.   


--------------------------------------------------------------------------------
8. מה עם התאמות מבית הספר?


קיבלתי התאמות בבית הספר על היותי לקויי למידה. האם הן תקפות גם לבחינה הפסיכומטרית?


תשובה: קיום התאמות בבית הספר אינו תנאי מספיק לקבלת התאמות בבחינה הפסיכומטרי יש להגיש בקשה אליה מצורפים אישורים על היותך לקוי למידה למרכז הארצי אשר עורך וועדה ודן בכל מקרה לגופו רק החלטת הוועדה מקנה אישור להתאמה בבחינה הפסיכומטרית.  
-------------------------------------------------------------------------------
9. האם ניתן לערער?


האם ניתן לערער על החלטת המרכז הארצי בקשר להיותי בעל לקות למידה?


ניתן לערער על החלטת הוועדה אך הערר חייב להגיע אל הוועדה לפני תום מועד הרישום לבחינה על מנת לקבל את ההתאמה למועד אליו נרשמת.


מוגש על ידי אמיר בראל, רכז פסיכומטרי במרכז הלמידה הבית של תמר
 בניית אתרים Pgn.co.il Copyright © 2009 www.yanshuf-limudim.co.il All rights reserved